Nhà hàng Hương Biển – khu du lịch Hải Tiến

Địa chỉ: Ngã tư khu sinh thái biển Hải Tiến – Hoằng Hóa – Thanh Hóa
Điện thoại: 0985 572 258 và 0914967504
Email: nhahanghuongbienht@gmail.com

Thời gian làm việc
Thứ 2 … 8 am – 10 pm
Thứ 3 ….8 am – 10 pm
Thứ 4 ….8 am – 10 pm
Thứ 5 ….8 am – 10 pm
Thứ 6 ….8 am – 11 pm
Thứ 7 ….8 am – 11 pm
Chủ nhật ….8 am – 11 pm